Прашања и одговори

Како да воспоставам контакт со понудувачот

На располагање ви ставаме образец за е-пошта, преку кој со понудувачот можете да воспоставите директен контакт. Образецот ќе го најдете десно до текстот на огласот. Во одговорот од понудувачот ќе ја најдете неговата директна е-пошта за понатамошен директен контакт. Некои понудувачи во своите огласи оставаат и други информации за контакт, на пример телефонскиот број.

Како можам да го променам огласот

Можете да ги промените сите податоци на Вашиот оглас, на пр. насловот, цената, описот, сликата. Линкот за промена на Вашиот оглас може да се најде во потврдната е-пошта, која ние Ви ја испраќаме при објавата на огласот. Доколку сакате оваа е-пошта одново да ја побарате, кликнете на „Мои огласи“ и потоа кликнете на „Управување огласи“. Како пријавен член, можете да управувате огласи директно преку веб страната, потврдувањето преку е-пошта отпаѓа.

Уредување на профилот

Тука имате можност да ги внесете и да ги промените податоците на Вашето конто. Бидете сигурни дека комплетно сте ги внеле податоците на Вашата адреса. Во спротивно системот нема да ги прифати Вашите конто податоци.

Колку долго огласот останува онлајн

Вашите огласи остануваат 90 дена на нашата веб-страна. Во рокот од овие 90 дена, огласот може да биде продолжен за понатамошни 90 дена. Овие понатамошни 90 дена важат од денот кога огласот е променет. Овој линк се наоѓа во е-поштата, која е пратена за потврда на огласот. Огласот можете исто така и предвремено да го избришете. Линкот за бришење или продолжување на огласот ќе го најдете во потврдната е-пошта, која Ви ја праќаме при објавата на огласот. Доколку повторно сакате да ја побарате оваа е-пошта, кликнете на „Мои огласи“ и потоа кликнете на „Управување огласи“. Како пријавен член можете огласите директно преку веб страната да ги менувате, продолжувате, бришете или истечените огласи повторно да ги вклучите.

Како мојот оглас да стои најгоре, да го актуелизирам датумот

Со оваа функција Вашиот оглас го добива датумот на денешниот ден. Како еден оглас којшто тукушто е пратен, така Вашиот оглас се поместува нагоре.

Ја заборавив мојата лозинка

Отидете на страната на Реклама5 и кликнете на линкот „заборавив лозинка“. Внесете ја тука е-поштата, со која се регистриравте на Реклама5 и на којашто е испратен линкот за активирање. Сега ќе ја добиете новата лозинка, со која ќе можете да се најавите како и обично. Ве молиме не заборавајте да ја промените и новата лозинка добро да ја запаметите.

Каде е мојот оглас?

Во случај Вашиот оглас по вклучувањето да не се појави на веб страната, можно е да настанале следниве грешки:
Вашиот оглас моментално се скенира или проверува од нашите администратори. Ова во некои случаи може да доведе до одложување до 24 часа.
Вашата реклама била прегледана од нашите администратори и отстранета, бидејќи не била во согласност со нашите принципи и услови. Избришани можат да бидат огласи со забранета содржина или дупликати. Но во овој случај од нас добивате е-пошта.
Не сте го сместиле огласот во соодветна категорија и нашата служба го преместила во правилната категорија. Времето на траење на огласот е истечен и тој е автоматски избришан од веб страната. Ако во следните 24 часа по внесувањето на огласот, сеуште од нас не сте добиле е-пошта за активирање, тогаш или погрешно сте ја дале Вашата е-пошта или имаме технички проблем. Можете да не контактирате или Вашиот оглас повторно да го внесете.