Како да ставам оглас

Избирање категорија

Кликнете горе во полето на точката од менито „Предавање огласи“. Од системот сега ќе бидете замолени да изберете категорија во која треба да се појави Вашиот оглас. На секоја главна категорија се подредени бројни подкатегории. Ако Вашиот оглас целосно не се вклопува во ниту една категорија, тогаш одберете слична категорија. Можете исто така да давате предлози за нови категории.

Наслов на огласот/натпис

Насловот е најважниот чекор за еден добар оглас. Еден разумен наслов на огласот директно ги зголемува Вашите шанси за продажба. Натписот се појавува со големи букви. Дајте му на Вашиот оглас описен наслов, за да се подобри можноста за негово наоѓање преку функцијата за пребарување, на пример „Yamaha MT-01 во добра состојба… Користете термини, кои им се познати на заинтересираните (пр. името на марката, моделот, типот). „Екстра“, „супер“, „ефтино“ и така натаму не се погодни, бидејќи вакви термини не се барани. Размислете кои карактеристики се особено добри кај Вашиот производ. *Клучните поими ставете ги на почеток.

Опис на продуктот

Еден разумен опис на продуктот ги зголемува шансите за негова продажба. Еден целосен и добро обмислен опис го прави Вашиот продукт поинтересен за потенцијалните купувачи. Бидете искрени во описот на продуктот и дадете веродостојни информации. Не заборавајте и да укажете на можните технички или визуелни недостатоци. Не тргнувајте од тоа дека купувачите ќе стапат во контакт со Вас за да добијат информации. Поверојатно е дека едноставно ќе продолжат со пребарувањето. Прашања на коишто Вие би требало да дадете одговор во описот на Вашиот продукт се:

  • Што сакате да продадете?
  • Од што се состои Вашиот продукт?
  • Колкава е неговата старост?
  • Кој е произведителот, моделот и видот?
  • Кои се димензиите?
  • Кои се најважните карактеристики?
  • Можните технички или визуелни недостатоци?
  • Користете описни пребарувачки зборови
  • Користете термини, коишто се познати на потенцијалните купувачи!
  • Не користете ѕвездички, плус знак или други посебни знаци!

Цената на продуктот

Можете да одредите цена како основа за преговори или како фиксна цена. Со цел да одредите реална цена, ние Ви советуваме да погледнете слични понуди во Реклама5. Но исто така имате можност да ја оставите цената на Вашиот продукт како прашање на договор или да не оставите никакви податоци за цената.

Слики - Огласите со слики се поуспешни.

Имате можност бесплатно да прикачите и до 10 слики на Вашиот оглас. Низ слики го правите Вашиот продукт поинтересен и попривлечен. Внимавајте на осветленоста на сликите, најдобро одговара дневната светлина. Можете како позадина да користите едноставна обоена ткаенина, така што други предмети нема да одвојуваат од вашиот продукт. Со доловување од блиску, купувачите можат да добијат подобра претстава за состојбата на продуктот. Сликите кои сакате да ги прикачите на Вашите огласи, не би требало да ја пречекорат определената големина. Ако сликите се направени со модерна дигитална камера или се скенирани, тогаш тие се обично многу големи и нивниот трансфер зема соодветно долго време за нас. Исто така може да дојде и до прекин на врската или во краен случај и до грешки во објавувањето. Затоа ние Ви препорачуваме во описните реклами со слика да ја прилагодите големината на сликата до 800 x 600 пиксели. Со овие прилагодувања не би требало да настапи грешка при закачувањето на сликите.

 

Видео клипови

Имате можност бесплатно да закачите еден видео клип на Вашиот оглас. Така Вашите понуди можете да ги презентирате уште поживописно. Изгответе краток видео клип од Вашата понуда преку мобилен телефон или камера. Префрлете го видео клипот на хард дискот. Кога ќе го поставувате Вашиот оглас, изберете ја опцијата за закачување видео клипови и закачете го видео клипот на Вашиот оглас. Бидејќи видео-податоците можат да бидат многу големи, оптималниот пренос е овозможен само со широкопојасна конекција како што е ДСЛ.

Како да ја позиционирам предметот на мапа?

За поуспешно огласување, имате можност во некои категории да ја позиционирате предметите на мапа, погледнете го следното видео. повторете ја постапката

 

Како се става видео клип на You Tube

Пријавување на You Tube
Ако сеуште немате отворено конто на You Tube, кликнете на долупоставениот линк за да го отворите:
www.youtube.com/create_account
После пријавувањето.
Кликнете на копчето „Закачување видео“.
Во следниот прозорец кликнете на копчето „Пребарување“ за да ја изберете видео датотеката.
Изберете ја посакуваната датотека.
Кликнете на копчето „Закачување видео“.
По неколку минути закачувањето ќе биде готово.